TEMPERATURE SENSOR

Cảm biến nhiệt độ là thiết bị dùng để đo nhiệt độ.