DÀN COIL AHU, FCU

Báo lỗi cao áp.

Cánh nhôm bị mục nát.

Dàn trao đổi nhiệt bị xì nhiều lần.