BỘ NGUỒN/ POWER BOARD

Báo lỗi vận hành.

Không khởi động được.