MÁY NÉN LẠNH

Báo lỗi vận hành.

Dòng chạy máy nén cao.

Kẹt cơ.