LỌC DẦU/ OIL FILTER

Báo lỗi mất dầu.

Máy nén kêu to do lực va chạm ma sát.